Get Adobe Flash player

แบบทดสอบก่อนเรียน

1.วัยรุ่นมีกี่ช่วง

1. 1 ช่วง

2. 2 ช่วง

3. 3 ช่วง

 

2.วัยรุ่นมีวิธีการคลายเครียดอย่างไร ที่เหมาะสมที่สุด

1. ฟังเพลง

2. เที่ยวกลางคืน

3. ดื่มของมึนเมา

 

3.การตกขาวจะมีลักษณะอย่างไร

1. มีกลิ่นสีผิดปกติ

2. มีอาการบวม

3. มีแผลหรือผื่นขึ้น

 

4.การดูแลสุขอนามัยช่วงมีประจำเดือน ข้อใดไม่ถูกต้อง

1. ควรอาบน้ำเย็น

2. เมื่อผ้าอนามัยเปียกชุ่ม ควรเปลี่ยนใหม่

3. ทุกครั้งที่เปลี่ยนผ้าอนามัย ควรล้างอวัยวะเพศก่อนแล้วซับให้แห้ง

 

5.ปัญหาออนไลน์ส่งผลเสียต่อวัยรุ่นอย่างไร

1. มีพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม

2. พ่อแม่มีฐานะมั่นคง

3. มีเพื่อนเพิ่มขึ้น

 

6.ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมของวัยรุ่นในข้อใด ที่เหมาะสมที่สุด

1. รักนวลสงวนตัว เป็นการวางตัวในการป้องกันจากการมีเพศสัมพันธุ์

2. การให้เกียรติควรนำมาปฏิบัติต่อเพื่อนเพศตรงข้ามเท่านั้น

3. ความดีงามในจิตใจไม่จำเป็นสำหรับวัยรุ่น

 

7.การคุมกำเนิดทำได้ในเพศใดบ้าง

1.เพศหญิง

2.เพศชาย

3.ทั้งเพศชายและเพศหญิง

 

8.ข้อใดคือการคุมกำเนิดแบบถาวร

1. การใช้ยาคุมกำเนิด

2. การใช้ถุงยางอนามัย

3. การทำหมัน

 

9.การคุมกำเนิดแบบไหนที่ส่วนใหญ่ของวัยรุ่นนิยม

1. การใช้ถุงยางอนามัย

2. การทำหมัน

3. การใช้ห่วงยางอนามัย

 

10.ข้อดีของการทำหมัน คือข้อใด

1. ค่าใช้จ่ายน้อย

2. ใช้เวลานาน

3. มีอาการแทรกซ้อน