Get Adobe Flash player

แบบทดสอบหลังเรียน

1.นักเรียนคิดว่าข้อใดให้ความหมายของเพศศึกษาชัดเจนที่สุด

1. การสอนหรือการให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศ

2. การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ในเรื่องระบบการสืบพันธุ์

3. การศึกษาเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ และความเข้าใจในพฤติกรรมระหว่างเพศ

2นักเรียนคิดว่าส่วนหนึ่งของความรัก คือ ความเข้าใจ (Understanding) มีความหมายว่าอย่างไร

1. ความเห็นใจและการเอาใจเขามาใส่ใจเรา

2. การเตรียมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือต่อคนรักของตนตลอดเวลา

3. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ เพื่อคนรักของตนตลอดเวลา
 

3ในประเภทการคุมกำเนิดชนิดชั่วคราว ข้อใดไม่เข้าพวก

1. ยาคุมชนิดเม็ดรวม

2. ยาฉีดคุมกำเนิด

3. ห่วงอนามัยคุมกำเนิด

7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของวัยรุ่น

1. วัยรุ่นตอนต้นยังมีลักษณะของเด็กอยู่ คือ เอาแต่ใจตนเอง ยึดความคิดของตนเองเป็นศูนย์กลาง

2. วัยรุ่นที่เป็นเพื่อนรักกัน ในเรื่องเงินทองย่อมช่วยเหลือกันอย่างเต็มใจ แต่ความลับจะไม่เปิดเผยให้กัน เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย

3. วัยรุ่นที่คบเพื่อนอายุมากกว่าเพราะเห็นว่าจะได้ประสบการณ์และประโยชน์หลายอย่าง

8. หลายๆคนได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเพื่อนว่า "เพื่อนนั้นสำคัญไฉน" นักเรียนคิดว่าข้อใดไม่ใช่ความคิดเห็น

1. ถ้าเราไม่อยากให้เพื่อนไม่สบายใจ เราก็ไม่ควรบอกเกี่ยวกับเรื่องที่เรากลุ้มใจหรือเสียใจอะไร

2. เพื่อนนั้นร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราได้ทุกเมื่อ

3. เราสามารถบอกความในใจ ความผิด สิ่งที่น่าอับอายให้เพื่อนฟังได้อย่างกล้าหาญ

11. ข้อใดไม่ใช่ข้อจำกัดของคำว่า "เพศศึกษา"

1. การศึกษาที่เกี่ยวกับกระบวนการและปัญหาของการสืบพันธุ์

2. การศึกษาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศ

3. การศึกษาเกี่ยวกับหลักการและปัญหาของบุคคล

14. ข้อใดเป็นอายุเฉลี่ยของผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือน

1. ประมาณ 45 ปี มากหรือน้อยกว่าราว 3 ปี

2. ประมาณ 45 ปี มากหรือน้อยกว่าราว 4 ปี

3. ประมาณ 45 ปี มากหรือน้อยกว่าราว 5 ปี

17. วิธีการคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวประเภทใด ที่ใช้แล้วสามารถลดการเกิดสิวได้

1. ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดรวมประเภทฮอร์โมนต่ำ

2. ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดรวมประเภทฮอร์โมนปานกลาง

3. ยาฉีดคุมกำเนิดชนิดเจือจาง

19. ข้อใดเป็นวิธีแก้ปัญหาระหว่างวัย ระหว่างวัยรุ่นกับผู้ใหญ่ได้ดีที่สุด

1. ลูกควรจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ทุกอย่าง

2. ลูกและพ่อแม่ ควรหันหน้าเข้าหากันปรึกษาหารือปัญหาอย่างจริงจัง

3. ลูกควรจะแก้ปัญหาที่มีกับพ่อแม่นั้นด้วยตนเอง

 

20. ถ้าท่านเกิดตั้งครรภ์ในวัยเรียน วิธีแรกที่ท่านควรจะทำคืออะไร

1. ปรึกษาหารือกับพ่อแม่

2. ปรึกษาหน่วยงานกรมสุขภาพจิตทางโทรศัพท์

3. ปรึกษาคนรัก หรือคนที่ทำให้ท้อง