Get Adobe Flash player

 

ผู้จัดทำ

  1.ชื่อ: เด็กหญิง ฆโนทัย  พรมหงษ์

ชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 เลขที่:10ก

FBhttps://www.facebook.com/plai.pond

        

   2.ชื่อ: เด็กหญิงชนัฏตา  สระภู      

ชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 เลขที่:13ก

FB:https://www.facebook.com/chanatta.BM

 

     3.ชื่อ: เด็กหญิงลักษณาวดี  เรืองรัมย์

ชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 เลขที่: 21ข

FB:https://www.facebook.com/laksanawadee.yuy

 

       

4.ชื่อ: เด็กหญิงสลาวรี  ศรีจันทะ  

ชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 เลขที่: 23ข

FB:https://www.facebook.com/ninew.aoo