Get Adobe Flash player

 

                ปัจจุบันได้มีการใช้อินเทอร์เน็ต และการใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้น โดยปัญหาที่ตามมาจากการใช้อินเทอร์เน็ตก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วย ซึ่งผู้ใช้ควรให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของตนบนโลกออนไลน์

                โลกออนไลน์เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันทางใดทางหนึ่งโดยอาศัยเทคโนโลยี ไม่จำกัดเชื้อชาติ ภาษา ระยะทาง พบปะกันได้โดยไม่ต้องเห็นหน้าหรือรู้จักกันมาก่อน ซึ่งก่อให้เกิดชุมชนใหม่ในโลกออนไลน์ขึ้น เช่น Facebok Youtube Twitter Instagram เป็นต้น ผู้ที่เข้ามาสัมผัสนั้นจะต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม แต่ถึงแม้สังคมออนไลน์จะสร้างความเพลิดเพลินให้แค่ไหนก็ตาม แต่ก็อาจส่งผลในทางลบได้เช่นกัน 

                 วัยรุ่น เป็นวัยที่เริ่มสนใจ ศึกษา ค้นหา ทดลองสิ่งใหม่ๆ ที่ตนพอใจ ทั้งเรื่องเพศตรงข้าม แฟชั่นต่างๆ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ถ้าวัยรุ่นได้รับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุ ก็จะมีแนวโน้มที่จะสนองตอบต่อความต้องการของตนได้ง่าย และเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ตามค่านิยมของสังคม ปัจจุบันมีภัยที่เกิดขึ้นจากสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าวัยรุ่นในยุคนี้จะต้องเผชิญกับสิ่งยั่วยุทั้งหลายผ่านสื่อต่างๆ ทุกรูปแบบ ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ต้องแข่งขันกันมากขึ้น ทำให้พ่อแม่ต้องทำงานหนัก เพื่อให้มีฐานะมั่นคง สามารถสร้างความสุขให้แก่ลูกได้ จนทำให้เวลาที่อยู่กับลูกลดน้อยลงหรือแทบไม่มี โดยลืมนึกไปว่าเด็กที่ขาดความอบอุ่นและการอบรมบ่มนิสัยให้รู้ถูกผิด มักจะรับเอาค่านิยมผิดๆ เข้ามา ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ขึ้นได้ ปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น เป็นเร่องที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และสื่อเองก็ได้นำเสนอตัวอย่างออกมามากมาย ทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม ยิ่งกระแสสังคมในปัจจุบันที่ถือว่าเรื่องเพศเป็นเสรี ยิ่งถ้าได้รับการกระตุ้นที่ยั่วยุ ก็จะมีการตอบสนองต่ออารมณ์ทางเพศได้ง่าย ยิ่งถ้าสองฝ่ายต่างมีวุฒิภาวะที่ยังไม่พร้อม ย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามได้ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การทำแท้ง เป็นต้น

     ดังนั้น พ่อแม่เองแม้ไม่สามารถควบคุมสื่อได้แต่สามารถที่จะสอนลูกๆได้ โดยเริ่มตั้งแต่การหาความรู้เรื่องพัฒนาการ สอนให้รู้จักควบคุมตัวเองตั้งแต่เด็ก ปล่อยให้มีอิสระในการทำสิ่งต่างตามวัย รู้จักห้ามเมื่อทำสิ่งไม่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกเจริญเติบโตเป็นวัยรุ่นที่รู้จักคิดว่าอะไรถูก อะไรผิด ควรไม่ควร แม้ต้องเผชิญกับสิ่งที่ยั่วยุต่างๆ